top of page

Vår personvernpolicy

Innledning

Studio Spornes behandler personopplysninger om deg som besøker og bruker våre nettsteder, mobilapplikasjoner og plattformer i sosiale medier (”Digitale Kanaler”), og om deg som deltar i kampanjer og konkurranser eller undersøkelser som arrangeres av oss.

Denne personvernpolicyen beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med dette, og hvilke informasjonskapsler som brukes i forbindelse med våre digitale kanaler.

Denne versjonen av integritetspolicyen er tilpasset for Studio Spornes digitale kanaler

Studio Spornes beskytter din personlige integritet og etterstreber et høyt beskyttelsesnivå ved all behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger innenfor Studio Spornes skjer i samsvar med tillemping av personopplysningslovgivningen. Innenfor EU/EØS gjelder EUs Personvernforordning (GDPR) fra 25. mai 2018 . Fordi de fleste av Studio Spornes omfattes av europeisk lovgivning, tar denne policyen utgangspunkt i Personvernforordningen, GDPR. Lokal lovgivning om personopplysninger utenfor EU/EØS følges i relevante tilfeller.

I forbindelse med Studio Spornes digitale tjenester kan spesifikk informasjon om behandling av personopplysninger gis, og den har i så fall fortrinn fremfor denne generelle informasjonen.

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er all informasjon som direkte eller indirekte, sammen med andre opplysninger, kan kobles til en levende fysisk person. Det innebærer at vidt forskjellige opplysninger som f.eks. navn og kontaktopplysninger, IP-adresser, konkurransebidrag, kjøpshistorikk, saksopplysninger og fotografier utgjør personopplysninger.

 

Hvilke personopplysninger om deg samler vi inn?

 

Ved besøk i våre digitale kanaler

Når du besøker eller bruker våre digitale kanaler kan vi komme til å samle inn slike opplysninger som du selv velger å gi oss, f.eks. ditt navn, postadresse, e-postadresse og mobilnummer. Personopplysninger kan også samles inn gjennom informasjonskapsler som beskrives i punktet ”Informasjon om informasjonskapsler – og hvordan du skal unngå informasjonskapsler”.

Ved deltakelse i konkurranser, andre markedsaktiviteter, evalueringer eller smakspaneler

Hvis du deltar i konkurranser eller andre markedsaktiviteter som arrangeres av Studio Spornes kan konkurransebidrag og andre opplysninger om deg som er nødvendige f.eks. for å administrere premier, komme til å bli behandlet. Hvis du er med i en evalueringsakitvitet som gjelder et av Studio Spornes produkter, behandles også dine synspunkter og forslag, og i tillegg opplysninger om kjønn og alder. Ved smakspaneler behandler vi i tillegg også eventuelle matallergier.

Ved kontakt med vår kundeservice og annen kommunikasjon

I kommunikasjon med oss, f.eks. ved spørsmål til vår kundeservice eller i saker som gjelder reklamasjon på produkter som er produsert av Studio Spornes  kan vi i tillegg til dine kontaktopplysninger, komme til å behandle f.eks. saksopplysninger, kundenummer, klager, ønsker og andre opplysninger som du gir om deg selv når du er i kontakt med oss.

Til hvilke formål behandler vi dine personopplysninger?

Avhengig av om du besøker våre digitale kanaler, deltar i konkurranser, andre markedsføringsaktiviteter, evalueringer eller smakspaneler eller kommuniserer med oss i andre sammenhenger, behandler vi dine personopplysninger for forskjellige formål:

• For å levere tjenester eller produkter som du har bestilt og administrere vår avtale med deg.

• For å kommunisere med deg og administrere din sak (f.eks. håndtere reklamasjoner/skader, klager eller synspunkter osv.).

• For å håndtere og svare på rettslige krav, f.eks. ved en tvist eller en rettslig prosess.

• For å administrere events, konkurranser og premier. Konkurransebidrag kan komme til å bli publisert ved markedsføring.

• For å følge opp og evaluere Studio Spornes produkter.

• For å vedlikeholde, utvikle, teste og forbedre våre digitale kanaler og de tekniske plattformene som de leveres på.

• For å lage statistikk for bruken av våre digitale kanaler.

• For å markedsføre produkter og tjenester fra selskapene innenfor Studio Spornes (også via e-post og sms/mms) som kan være av interesse for deg. Hvis du ikke ønsker å motta slik informasjon, vennligst kontakt dataskyddsombud@lantmannen.com. Elektronisk markedsføring kan også velges bort via en lenke i våre utsendelser.

 

Rettslig grunnlag for vår behandling av personopplysninger

Studio Spornes behandler alltid dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi behandler dine personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, håndtere eventuelle reklamasjoner eller andre typer kundesaker. Vi behandler også personopplysninger når vi har en annen legitim og berettiget interesse av det, f.eks. en interesse av å kunne markedsføre oss mot besøkere på våre digitale kanaler, eller en interesse av å kunne utvikle våre digitale kanaler eller kommunisere med deg, f.eks. via kundeservice.

Hvis Studio Spornes ønsker å behandle dine personopplysninger til et annet formål, som ifølge gjeldende lovgivning krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke på forhånd.

Sletting

Dine personopplysninger vil bli behandlet av Studio Spornes kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen. Vi har rutiner for å sørge for at opplysningene deretter slettes.

Sikkerhet for beskyttelse av personopplysninger

Studio Spornes verner om et høyt sikkerhetsnivå for dine personopplysninger og iverksetter for dette formålet egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, spredning eller ødeleggelse.

Begrensninger i utlevering av personopplysninger

Studio Spornes kan engasjere eksterne samarbeidspartnere til å utføre oppgaver for Studio Spornes regning, f.eks. til å levere IT-tjenester eller hjelpe til med markedsføring, analyser eller statistikk. Utførelsen av disse tjenestene kan innebære at Studio Spornes sine samarbeidspartnere, både innenfor EU/EØS og utenfor EU/EØS, får tilgang til dine personopplysninger. Selskaper som håndterer dine personopplysninger for Tvende Medias regning må alltid undertegne en avtale med Studio Spornes for at vi skal kunne sikre et høyt beskyttelsesnivå for dine personopplysninger også hos våre samarbeidspartnere. I forhold til samarbeidspartnere utenfor EU/EØS iverksettes spesielle beskyttelsestiltak, som f.eks. å inngå avtaler som inkluderer de standardiserte modellklausulene for dataoverføring som er vedtatt av EU-kommisjonen og som er tilgjengelige på EU-kommisjonens nettsted.

Studio Spornes kan også komme til å utlevere personopplysninger til tredjepart, som f.eks. politiet eller annen myndighet, hvis det dreier seg om etterforskning av forbrytelser eller hvis vi på annen måte er forpliktet til å utlevere slike opplysninger med hjemmel i lov eller myndighetsbeslutninger.

Studio Spornes kommer ikke til å utlevere dine personopplysninger i noen annen utstrekning enn det som beskrives i dette punktet.

Eksterne lenker

Studio Spornes digitale kanaler kan noen ganger inneholde lenker til eksterne nettsteder eller tjenester som vi ikke kontrollerer. Hvis du følger en lenke til et eksternt nettsted, oppfordrer vi deg til å orientere deg om de prinsippene for behandling av personopplysninger og informasjon som gjelder for den aktuelle siden. Denne personvernpolicyen gjelder kun for Studio Spornes digitale kanaler.

Rett til informasjon og rett til å klage

Du har visse rettigheter i forhold til det selskapet innenfor Studio Spornes som er personopplysningsansvarlig for sine personopplysninger (se kontaktinformasjon nedenfor):

• Rett til tilgang (registerutdrag) – en rettighet til å få bekreftelse og informasjon om behandling av dine personopplysninger.

• Rett til rettelse – en rett til å få feilaktige opplysninger rettet.

• Rett til sletting – en rett til å få opplysninger fjernet. Denne retten er begrenset til slike opplysninger som ifølge lov kun kan behandles med ditt samtykke, hvis du trekker tilbake samtykket og motsetter deg behandling.

• Rett til begrenset behandling – en rett til å kreve at personopplysningsbehandlingen begrenses, for eksempel hvis du motsetter deg riktigheten i opplysningene. I den tiden riktigheten undersøkes er Studio Spornes tilgang til opplysningene begrenset.

• Rett til dataportabilitet – en rett til å kreve at personopplysninger flyttes fra en personopplysningsansvarlig til en annen. Denne rettigheten er begrenset til opplysninger som du selv har levert til oss.

 

Informasjon om informasjonskapsler – og hvordan du kan unngå informasjonskapsler

 

Studio Spornes bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsteder. En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som plasseres på din datamaskin for eksempelvis å forbedre visse funksjoner, som navigering på nettstedet. Vi bruker også informasjonskapsler for å samle statistikk om antall besøkere på nettstedet og for å få informasjon om hvordan nettstedet brukes. Denne informasjonen gjør det mulig for oss å utvikle og optimere nettstedet. Vi bruker også informasjonskapsler for å se hvilke annonser som er relevante for deg og for å kunne evaluere våre reklamekampanjer. Disse informasjonskapslene sporer blant annet om du har sett en reklamekampanje for andre konsernselskaper på et annet nettsted og så har kommet til Studio Spornes nettsted.

Den informasjonen som samles inn via informasjonskapsler på våre nettsteder brukes kun til Studio Spornes formål, dvs. ikke til tredjeparts formål. Informasjonskapsler brukes noen ganger til å samle inn opplysninger som anses for å utgjøre personopplysninger, som f.eks. IP-adresser og informasjon koblet til IP-adressen, men ingen personopplysninger som kan henføres direkte til deg som person.

Informasjonskapsler kan enten slettes automatisk når brukeren lukker sin nettleser (såkalte sesjonsinformasjonskapsler) alternativt lagres på brukerens datamaskin for å forbedre funksjonen ved fremtidige besøk på nettstedet (såkalte faste informasjonskapsler). Også faste informasjonskapsler skal slettes automatisk etter en viss angitt tid.

Hvordan du unngår informasjonskapsler

Hvis du ikke godtar bruk av informasjonskapsler, kan du stille inn nettleseren slik at den automatisk nekter lagring av informasjonskapsler eller informerer deg hver gang et nettsted ber om å få lagre en informasjonskapsel. Via nettleseren kan også tidligere lagrede informasjonskapsler slettes. Hvis din nettleser nekter informasjonskapsler, kan det medføre at funksjonaliteten på nettstedet begrenses.

Sosiale nettverk

Nettstedet kan noen ganger ha integrert innhold og delingsverktøy fra sosiale nettverk. Disse leverandørene kan komme til å bruke informasjonskapsler på Studio Spornes nettsted. Studio Spornes har ingen tilgang til, og kan ikke råde over disse informasjonskapslene eller de opplysningene som samles inn. Du bør undersøke på den relevante tredjepartens nettsted for ytterligere informasjon om disse informasjonskapslene og om hvor du kan velge bort mottak av disse.

Kontaktinformasjon ved spørsmål om personopplysninger og informasjonskapsler

Hvis du har spørsmål angående hvordan Studio Spornes behandler dine personopplysninger eller bruker informasjonskapsler, er du velkommen til å kontakte Studio Spornes.

Tilbake til hjemmeside-menyen HER

Studio Spornes processes personal data about you as a visitor and user of our websites, mobile applications, and social media platforms ("Digital Channels"), as well as about you who participate in campaigns, competitions, or surveys organized by us.

This privacy policy describes how we process your personal data, your rights in connection with this, and what cookies are used in connection with our digital channels. This version of the privacy policy is tailored for Studio Spornes' digital channels.

Studio Spornes protects your personal integrity and seeks a high level of protection in all processing of personal data. All processing of personal data within Studio Spornes complies with the applicable data protection legislation. Within the EU/EEA, the EU's General Data Protection Regulation (GDPR) from May 25, 2018 applies. Since most of Studio Spornes is covered by European legislation, this policy is based on the General Data Protection Regulation, GDPR. Local legislation on personal data outside the EU/EEA is followed in relevant cases.

Specific information about the processing of personal data in Studio Spornes' digital services may be provided and, if so, takes precedence over this general information.

What is personal data?

Personal data is any information that, directly or indirectly, together with other information, can be linked to a living physical person. This means that widely different information such as name and contact details, IP addresses, competition contributions, purchase history, case information, and photographs constitute personal data.

What personal data do we collect about you?

When visiting our digital channels

When you visit or use our digital channels, we may collect such information that you choose to provide to us, such as your name, postal address, email address, and mobile number. Personal data may also be collected through cookies as described in the section "Information about cookies - and how to avoid cookies".

When participating in competitions, other marketing activities, evaluations, or taste panels

If you participate in competitions or other marketing activities organized by Studio Spornes, competition entries and other information about you that are necessary, for example, to administer prizes, may be processed. If you are involved in an evaluation activity related to one of Studio Spornes' products, your views and suggestions are also processed, in addition to information about gender and age. In taste panels, we also process any food allergies.

When contacting our customer service and other communication

In communication with us, for example, with questions to our customer service or in matters concerning complaints about products produced by Studio Spornes, we may, in addition to your contact details, also process, for example, case information, customer number, complaints, requests, and other information that you provide about yourself when you contact us.

For what purposes do we process your personal data?

Depending on whether you visit our digital channels, participate in competitions, other marketing activities, evaluations or taste panels, or communicate with us in other contexts, we process your personal data for different purposes:

 

• To deliver services or products that you have ordered and administer our agreement with you. • To communicate with you and administer your case (e.g., handle complaints/damages, complaints, or views, etc.). • To handle and respond to legal claims, e.g., in a dispute or legal process. • To administer events, competitions, and prizes. Competition entries may be published in marketing. • To follow up and evaluate Studio Spornes' products. • To maintain, develop, test, and improve our digital channels and the technical platforms they are delivered on. • To create statistics for the use of our digital channels. • To market products and services from the companies within Studio Spornes (also via email and SMS/MMS) that may be of interest to you. If you do not wish to receive such information, please contact dataskyddsombud@lantmannen. com. Electronic marketing can also be opted out of via a link in our mailings.

Legal basis for our processing of personal data

Studio Spornes always processes your personal data in accordance with applicable law. We process your personal data when necessary to fulfill an agreement with you, handle any complaints, or other types of customer matters. We also process personal data when we have another legitimate and legitimate interest in it, e.g., an interest in being able to market ourselves to visitors to our digital channels, or an interest in being able to develop our digital channels or communicate with you, e.g., via customer service. If Studio Spornes wishes to process your personal data for another purpose, which according to applicable law requires your consent, we will obtain your consent in advance.

Deletion

Your personal data will be processed by Studio Spornes only as long as necessary to fulfill the purposes of the processing. We have procedures to ensure that the information is then deleted.

Security for the protection of personal data

Studio Spornes ensures a high level of security for your personal data and implements appropriate technical and organizational security measures for this purpose to protect your personal data against unauthorized access, alteration, dissemination, or destruction.

Limitations on the disclosure of personal data

Studio Spornes may engage external partners to perform tasks on behalf of Studio Spornes, e.g., to provide IT services or assist with marketing, analysis, or statistics. The performance of these services may involve that Studio Spornes' partners, both within the EU/EEA and outside the EU/EEA, access your personal data. Companies handling your personal data on behalf of Studio Spornes must always sign an agreement with Studio Spornes to ensure a high level of protection for your personal data also with our partners. Special protective measures are taken in relation to partners outside the EU/EEA, such as entering into agreements that include the standardized model clauses for data transfer adopted by the EU Commission and available on the EU Commission's website. Studio Spornes may also disclose personal data to third parties, such as the police or other authority, if it concerns the investigation of crimes or if we are otherwise obligated to disclose such information under the law or authority decisions. Studio Spornes will not disclose your personal data to any other extent than described in this section.

External links

Studio Spornes' digital channels may sometimes contain links to external websites or services that we do not control. If you follow a link to an external website, we encourage you to familiarize yourself with the principles of personal data processing and information that apply to the relevant page. This privacy policy applies only to Studio Spornes' digital channels.

Right to information and right to complain

You have certain rights in relation to the company within Studio Spornes that is the data controller for its personal data (see contact information below):

• Right to access (extract from the register) - a right to confirm and provide information about the processing of your personal data. • Right to rectification - a right to have incorrect information corrected. • Right to erasure - a right to have information removed. This right is limited to such information that according to the law can only be processed with your consent, if you withdraw your consent and object to processing. • Right to restriction of processing - a right to demand that personal data processing be restricted, for example, if you object to the accuracy of the information. During the time the accuracy is investigated, Studio Spornes' access to the information is limited. • Right to data portability - a right to demand that personal data be moved from one data controller to another. This right is limited to information that you have provided to us yourself.

bottom of page