Velkommen til Studio Spornes. Spornesveien 14, Tromøy, Arendal